รอยกรรม

 

 

 

รอยกรรม.png

 

ทำให้ดวงแห่งความรักเราเสียนั้น  จะส่งผลในชาตินี้


๑.   ไม่มีคู่   ( ไร้คู่ )

๒.  ไม่ได้แต่งงาน  หรือมีงานมงคลสมรสตามประเพณี

๓.   ท่านจะถูกหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องความรัก

๔.   มีรักซ้อนซ่อนรัก

๕.   คู่รักของท่านมีชู้

๖.   มีคนรักมากมาย   แต่ไม่มีใครจริงใจกับท่านสักคน

๗.   คนรักหลอกลวงให้ท่านเสียทรัพย์สินเงินทองอยู่เสมอ

๘.   มีคู่ครองแล้ว   แต่คู่ครองก็นำความเดือดร้อนมาให้อยู่สม่ำเสมอ

๙.  ชีวิตการแต่งงานมีแต่เรื่องการหย่าร้าง   พลัดพราก  แตกแยก

 

ด้วยเหตุแห่งกรรมนั้น การแก้ไขเสริมดวงที่เรากระทำความผิดพลาดตามพุทธในการแก้ไข  คือ


๑.   การแก้กรรมดวงที่ไร้คู่   หรือ  ร้างคู่

       ๑.๑   ถวายเทียนคู่ให้ครบเจ็ดวัดอย่างต่อเนื่องตามแต่ท่านจะสะดวก ให้ทำในวันครูหรือวันพระ

       ๑.๒  อธิษฐานจิต  ภาวนา  ทำบุญ   ไถ่กรรม ขอพรเรื่องคู่ตามที่เรามุ่งหวังโดยใช้ดอกไม้ธูป

เทียน  สักการะบูชาต่อหน้าพระประธานในโบสถ์วัดไหนก็ได้หรือการขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวร

ในเรื่องความรัก


๒.  การไถ่กรรมในชีวิตคู่ที่ไม่ราบรื่น  

ด้วยเหตุแห่งกรรมในอดีตชาติท่านอาจจะทำบุญด้วยกันโดยไม่ได้ตั้งใจ  จึงเกิดมาเป็นคู่กันแต่สัมพันธ

ภาพไม่ราบรื่นหรือเมื่อครั้งที่เคยเป็นคู่กันท่านอาจจะขาดความปรองดองต่อกัน ไม่ค่อยจะร่วมมือกันจึง

ต้องมาทะเลาะเบาะแว้งกันไม่รู้จักจบสิ้น ควรไถ่กรรมด้วยวิธี  ดังนี้

       ๒.๑  ตั้งใจร่วมจิต   ทำบุญตักบาตรอย่างสม่ำเสมอ

       ๒.๒  ทำบุญสังฆทานอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน

       ๒.๓  ร่วมกันทำคุณประโยชน์ต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์   โดยเฉพาะการล้างห้องน้ำ  ตามวัดวาอาราม

       ๒.๔  ให้หมั่นในการร่วมกันสวดมนต์ภาวนา  ยิ่งทุกวันพระได้ยิ่งดี

       ๒.๕  ตั้งตนอยู่ในศีลธรรมอันดี  คิดดี  ทำดี  พูดดี  และให้อภัยต่อคู่รักคู่ครอง  

 

๓.   การไถ่กรรมคู่ที่ไม่สมพงษ์ต่อกัน   

ไม่สมพงษ์กันมักเรียกว่าไม่ถูกโฉลกกัน ไม่ค้ำจุนกัน ชีวิตคู่ครองมักจะไม่ราบรื่นมีอุปสรรคให้ฝ่าฟัน

จนต้องเหนื่อยล้าต่อชีวิตรัก มีปัญหาอยู่เรื่อย ๆ  ควรไถ่กรรม  ดังนี้

        ๓.๑  ร่วมกันบริจาคทานอย่างสม่ำเสมอ   หรือการทำบุญด้วยการออกแรงทางปัจจัย ไป

อาสาช่วยกันร่วมงานบุญ

        ๓.๒  ร่วมกันตักบาตร   หรือเลึ้ยงอาหารถวายพระสงฆ์

        ๓.๓   ร่วมกันจุดเทียนถวายหรือเติมน้ำมันตะเกียง   เพื่อให้เกิดแสงสว่างในรักร่วมกัน

        ๓.๔   ไหว้ขอพรต่อศาลเจ้าพ่อหลักเมือง    พระตรีมูรติ   และพระพรหม  

        ๓.๕   ร่วมกันปล่อยนก ปล่อยปลา  ปล่อยหอยขม   หรือไถ่ชีวิตสัตว์

 

๔. ไถ่กรรมเสริมบุญให้พบคู่ที่แท้จริง 

โดยการอธิษฐานขอบารมีของฟ้าดิน เพื่อให้พบคู่ที่แท้จริง   พอสรุปได้ดังนี้

        ๔.๑   กตัญญูต่อบิดา  มารดา  และญาติผู้ใหญ่ในวงศ์ตระกูล  

        ๔.๒  ทำบ้านที่อยู่อาศัยให้ร่มเย็นเป็นสุข  ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย

        ๔.๓  ถ้ามีโอกาส  ให้ทำบุญกับบ้านเด็กกำพร้า   เด็กด้อยโอกาส  

        ๔.๔  ทำบุญบริจาคกับบ้านพักคนชรา   ผู้สูงวัย

        ๔.๕   ทำบุญบริจาคกับโรงพยาบาลสงฆ์

        ๔.๖   ทำบุญบริจาคกับมูลนิธิที่เกี่ยวกับสตรี  และเด็ก

 

ผลบุญต่าง ๆ  ที่นำมากล่าวนั้น จะส่งผลเกื้อหนุนในเรื่องชีวิตของความรักและชีวิตครอบครัว


จะขอยกคำกล่าวอธิษฐานต่าง   ๆ   ในการสร้างบุญไถ่กรรม   ก็ขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐาน

ระลึกถึงสิ่งที่เป็นผลบุญ ที่ท่านทำมาหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในบุญนั้น   ๆ   ว่า  

“   ขอบุญที่ข้าพเจ้า  ชื่อ......................................  ได้ทำมาส่งผลให้เกิดความประสบสุข

   ความสำเร็จในชีวิตคู่  และครอบครัว  ขอได้พบคู่แท้ดังที่ปรารถนา  

หากใครก็ตามที่เป็นคู่แท้ คู่ร่วมบุญกุศล   ก็ขอให้พบโดยเร็วพลัน 

ขอให้อย่าได้พบคนที่หลอกลวง  หากจะเจอคนหลอกลวงหรือทำร้าย ทำลายน้ำใจ

ให้เจ็บช้ำ จงอย่าได้กล้ำกลายเข้ามา ขอให้ห่างไกล  

หลีกหนีไปจากบารมีของเรา  ขอบุญบารมีธรรมะคุ้มครองเราด้วยเถิด 

หากใครเป็นคู่แท้แล้วไซร้

ก็ขอให้จงมีโอกาสเข้ามาใกล้ประดุจดังเทพอุ้มสมหรือเทพหนุนนำ เทวดาชักนำพา

ให้เกิดการพบหน้า ให้มีจิตต่อจิต ให้เกื้อหนุนกันต่อไป  จากปัจจุบันถึงอนาคตด้วยเทอญ  สาธุ "

 

อธิษฐาน1.jpg

 

หลักของการไถ่กรรม สร้างบุญ เพิ่มกุศล ในเรื่องอาภัพรัก


ขอยกแนวทางแก้ไขของ หลวงพ่อเกษม มาเป็นแนวทาง

ไม่ว่าจะทำบุญแบบใด  ที่ได้มีโอกาสร่วมบุญกุศล ก็ให้หมั่นภาวนา

ส่งผลบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่ทำให้ท่านมีปัญหาในเรื่องความรัก โดยใช้หลักอธิษฐานบุญ ดังนี้

      “  ขออำนาจ คุณพระพุทธ  คุณพระธรรม   คุณพระสงฆ์   จงดลบันดาลให้บุญกุศลที่

ข้าพเจ้าได้เคยทำมาในอดีตชาติถึงปัจจุบันชาติ และในขณะที่ข้าพเจ้ากำลังทำนี้ ขอส่งให้แก่

เจ้ากรรมนายเวรที่ทำให้ข้าพเจ้ามีปัญหาเรื่องความรัก  คู่ครอง  หากได้รับแล้วของให้ท่านนำ

ไปกระทำตามที่ท่านต้องการเถิด และจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า

หากข้าพเจ้ามีความสุขเรื่องความรักแล้วก็จะส่งบุญให้เรื่อย ๆ จงเป็นสุขเป็นสุขกับบุญ

ที่ข้าพเจ้าส่งไปให้ด้วยเทอญ ” 

จึงขอแนะนำให้ท่านหมั่นอธิษฐานส่งบุญให้บ่อย ๆ  อย่างสม่ำเสมอ

สัก ประมาณ  ๓  เดือน  ก็จะคลายจากความทุกข์ในรักได้พอสมควร

 

ทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้ท่านได้สมหวังในเรื่องความรัก โดยหลักการแก้ไขที่ได้แนะนำไปแล้วนี้ 

 อย่างไรก็ตาม ทางทีมงานจะได้นำบทความในเรื่องการไถ่กรรมมาให้ท่านได้รับรู้ในโอกาสต่อไป 

  ส่วนรายละเอียดปลีกย่อย ติดต่อขอคำแนะนำ

จากท่านอาจารย์กฤตได้โดยตรง

 

========================================

 Share |