พระวิษณุ-นารายณ์

 

 

 

วิษณุ.png

 

บูชาพระวิษณุเทพ (พระนารายณ์) เพื่อขอความคุ้มครองและขอพระองค์ช่วยขจัดภัยพิบัติ

 

"โอม นะโม นารายะณา ยะนะมะฮา"

โอม สะศางขะจักรัม สะกิริฏะกุณตะลัม สปิตะวัสตรัม สะระสีรูเหกษณัม

สะหาระวักษะสถะละ เกาวตุภะ ศริยัม นะมามิวิษณุม ศิระสา จตุรภุชัม

 

นารายณ์3.jpg

 

พระวิษณุ หรือเรียกอีกอย่างว่า พระนารายณ์ เป็น1 ใน 3 มหาเทพมีหน้าที่คุ้มครองและดูแล

รักษาทั้ง 3 โลกตามความเชื่อของชาวฮินดู จากคัมภีร์พราหมณ์ รูปร่างลักษณะมีพระวรกาย

จะมีสีที่เปลี่ยนไปตามยุค ฉลองพระองค์ดั่งกษัตริย์ มี มงกุฎทอง อาภรณ์สีเหลือง มี 4 กร

ถือ สังข์ จักร ตรี คทา แต่ที่จะพบเห็นได้บ่อยที่สุดคือถือ จักร์ สังข์ คทา ส่วนอีกกรจะถือ

ดอกบัวบ้าง หรือ ไม่ถืออะไรเลยบ้าง (โดยจะอยู่ในลักษณะ"ประทานพร")

โดยปรกติ พระวิษณุ จะทรงประทับอยู่ที่เกษียรสมุทร โดยส่วนมากจะทรงบรรทมอยู่บนหลัง

อนันตนาคราชโดยมีพระชายาคือ พระลักษมีมหาเทวี คอยฝ้าดูแลปรนิบัติอยู่ข้างๆเสมอ

พาหนะของพระวิษณุคือ พญาครุฑ


การบูชาพระนารายณ์


ชาวฮินดูโบราณนิยมบวงสรวงพระนารายณ์เพื่อขอพรให้มีความร่มเย็นเป็นสุข มีความสำเร็จใน

การศึกษาวิชาการต่าง ๆ ทั้งปวง เนื่องจากพระนารายณ์ทรงเป็นเทพผู้มีหน้าที่พิทักษ์โลก

และสวรรค์   ในกรณีหนึ่งเมื่อเกิดลางอาถรรพณ์อันเป็นอัปมงคลในบางลักษณะก็จะมีการบูชา

พระนารายณ์เพื่อแก้เคล็ดแก้อุบาทว์ ทำให้เกิดการลบล้างอัปมงคลเพื่อเสริมสิริมงคลขึ้น


แต่โบราณนิยมบวงสรวงบูชาขอพรให้มีความร่มเย็นเป็นสุข มีความสำเร็จในการศึกษาวิชาการ

ต่างๆ รวมทั้งเมื่อกาลเกิดเหตุการณ์อาถรรพณ์เป็นอัปมงคล จึงทำการบูชาพระนารายณ์เพื่อแก้

เคล็ดลบล้างสิ่งอัปมงคลนั้นเพื่อเสริมสร้างศิริมงคล จะต้องจัดทำพิธีบูชาภายใน 10 วัน

นับจากเกิดเหตุนั้นๆ


เครื่อง สังเวย ของถวาย

 

สำหรับผู้ศรัทธาที่จะไปขอพร ให้เตรียมเครื่องบูชาดังนี้ :

กระทงใบตอง : ใส่ข้าวตอก ดอกไม้ อาหารคาว 2 –3 ชนิด

ดอกไม้ ที่พระองค์โปรด คือ ดอกดาวเรือง (พวงมาลัย ดาวเรืองล้วน ) ดอกบัวสีแดง (พับแล้ว)

นมสด เนย ใบกะเพรา (ต้นตุลสี)

เมล็ดข้าว เมล็ดถั่วเขียว ถั่วแดง ตะเกียงน้ำมันมะพร้าว

ขนมหวาน 5 ชนิด ผลไม้ 3 ชนิด อันได้แก่ กล้วย มะพร้าวอ่อน อ้อย

ธงผืนน้อย ๆ สีเขียว 7 ผืน

ผ้าแพรผืนเล็ก ๆ 3 ผืน (สีแดง-เขียว-เหลือง)

ตุ๊กตาปูนปั้นหรือตุ๊กตาไม้แกะสลักเล็ก ๆ รูปม้า ช้าง หรือวัวควาย

เครื่องหอม : ธูปใช้9ดอก กลิ่นอะไรก้ได้ สีอะไรก้ได้


การกราบไหว้พระวิษณุ-นารายณ์

 

เมื่อสวดท่องคาถาบูชาพระนารายณ์ แล้วให้เป่าคาถาใส่ลงในเครื่องบวงสรวงบูชาให้ทั่ว ๆ

 3 ครั้ง ด้วยกัน และเมื่อทำการบวงสรวงบูชาพระนารายณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในวันต่อมาควรจะสวดมนต์บูชาพระนารายณ์เพื่อเป็นสิริมงคล อีกวันละ 1 ครั้ง ให้ครบตาม

กำลังวันเกิดของคุณ จึงถือว่าได้สิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวอย่างสมบูรณ์แบบ

(คาถาขอพรนี้สามารถสวดบูชาพระนารายณ์ได้แม้ในช่วงที่คุณมิได้ถวายเครื่องบวงสรวงบูชา)

 

 

ขอขอบคุณที่มาจากเว็บไซด์ มนต์ตราเทวี ดอท คอม และขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ครั้งนี้

 


-----------------------------------------------------------

 Share |